Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Ako objednať ?

 Objednať si ma môžete  nonstop a to telefonicky, cez  SMS, alebo cez e-mail. 

 

Prosím o objednávku v časovom predstihu,
minimálne 30 minút pred začatím doručovania zásielky.


Pre rýchlosť spracovania objednávky prosím o stručné odpovede na otázky : 

" KEDY ", " ODKIAĽ  ",  " KTO ", " ČO ",

" KAM ", " KOMU ".

Lorem

 

Prepravný poriadok

spoločnosti Slavomír Pásztor pre vykonávanie kuriérskych služieb.

 

 Čl. I

 Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Slavomír Pásztor v postavení " Kuriérske služby ".

Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na stránke www.kurier-expres.sk. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave zásielky.

 Čl. II

 Spoločnosť Slavomír Pásztor nie je povinná uskutočniť  prepravu a doručenie zásielky ak zo strany objednávateľa dôjde k porušeniu podmienok prepravy, hlavne čo sa týka vecí vylúčených z ich distribúcie.

Spoločnosť Slavomír Pásztor sa zaväzuje uskutočniť distribúciu zásielky riadne, včas a bez poškodenia, za čo si účtuje finančnú odmenu. Objednávateľ bude o výške odmeny upovedomený pred vykonaním prepravy. Uzavretím objednávky vyjadruje súhlas s uvedenou odmenou.

Po jej vykonaní bude vystavený doklad na príjem hotovosti z VRP alebo faktúra / po dohode /.

ČL. III

Komunikácia sa uskutočňuje telefonicky, cez SMS alebo cez e-mail.

 

Zásielka je počas prepravy poistená.