Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

" skoro všetko - kedykoľvek - skoro všade "Ako objednať ?

 Objednať si ma môžete  nonstop a to telefonicky, cez  SMS, alebo cez e-mail. 

 

Prosím o objednávku v časovom predstihu,
minimálne 30 minút pred začatím doručovania zásielky.


Pre rýchlosť spracovania objednávky prosím o stručné odpovede na otázky : 

" KEDY ", " ODKIAĽ  ",  " KTO ", " ČO ",

" KAM ", " KOMU ".

Lorem

Slavomír Pásztor

Vyšná Úvrať č.7

Košice  040 14

IČO: 43768423

DIČ: 1072695393

tel. č.: T-com: 055/6711472

                     O2: 0949236244

E-mail: slpa@pobox.sk

 

Ochrana osobných údajov

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie.

 Dovoľujem si Vám oznámiť, že Slavomír Pásztor, so sídlom Vyšná Úvrať 7, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 43768423, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra 820-61645, / ďalej len Slavomír Pásztor / spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou a od 25.5.2018 aj v súlade s nariadením EP a Rady/EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov / ďalej len "GDPR" /.

 Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - Slavomír PÁSZTOR.

 Uisťujem Vás, že všetky osobné údaje, ktoré Slavomír PÁSZTOR zhromažďuje, zhromažďuje iba na odôvodnené účely a len počas obmedzenej doby. Tieto údaje sú chránené maximálnou možnou mierou zabezpečenia, nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb.

 Na dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov starostlivo dohliadam, v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na mailovej adrese slpa@pobox.sk.

 


Fields marked with * are required.